Bedeviled (2017) (da)

Bedeviled 2017

Bedeviled Download - Den unge kvin­de Nik­ki for­svin­der plud­se­ligt ef­ter at have down­lo­a­det den mysti­ske app Mr. Be­de­vi­led. Hun stal­kes af en pa­ra­nor­mal skab­ning, og fin­des se­ne­re død som føl­ge af et chokfrem­kaldt hjer­te­an­fald. Ef­ter hen­des be­gra­vel­se, mod­ta­ger hen­des ven­ner alle in­vi­ta­tio­ner til at down­lo­a­de ap­pen, og de be­slut­ter sig for at gøre det. Her­ef­ter bli­ver alle i grup­pen pla­get af Mr. Be­de­vi­led, og de hjem­sø­ges hver især af de­res per­son­li­ge frygt. Nu be­gyn­der en kamp mod ti­den for at stop­pe Mr. Be­de­vi­led, før det er for sent.
  • Download Film
  • Se Film
  • Online Fuld
  • Se Online
  • Gratis streaming
  • Gratis Stream
  • Download Torrent